indian scientists name in marathi|भारतीय शास्त्रज्ञांचे नाव मराठीत

scientists in both English and Marathi languages along with their corresponding numbers भारतामध्ये अनेक प्रतिभावंत शास्त्रज्ञ आहेत ज्यांनी विज्ञानाच्या विविध क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. …